Vägen mot rent vatten börjar med vattenrening.

Våra Tjänster

CC WaterTech erbjuder avancerad och kostnadseffektiv vattenrening av PFAS kontaminerat vatten. Vi erbjuder också vattenrening av lakvatten, dagvatten, processvatten, dricksvatten och vatten för badanläggningar där systemstegen anpassas till inkommande vatten och vilken reningsgrad som skall uppnås.

Vattenrening av PFAS-kontaminerat vatten

CC WaterTech har genom sitt utvecklade patent en teknik för reducering och eliminering av PFAS ämnen där flera fördelar kan omnämnas. Tekniken ger varken upphov till restprodukter eller är energikrävande. Tekniken är kostnadseffektiv och anpassningsbar till den vattenkvalitet och volymer som skall renas. 

LÄS MER OM PFAS
Bild bredvid sektionen för Vattenrening av PFAS kontaminerat vatten. Föreställer skvalpande vatten mot en vit bakgrund.
Bild bredvid sektionen för annan vattenrening. Föreställer små bubblor i rent vatten mot en vit bakgrund.

Annan vattenrening

CC WaterTech arbetar förutom med uppdrag för rening av PFAS kontaminerat vatten, även med annan typ av vattenrening, så som rening av dagvatten, avrinningsvatten och lakvatten.

Metoder och teknik baseras på uppbyggande av systemsteg som anpassas till det vatten som skall renas och till den nivå reningen skall ske. Processvatten är ett annat område som byggs upp på liknande sätt med systemsteg som anpassas utifrån inkommande vatten och den reningsgrad som skall uppnås. För processvatten ingår både organiska och icke organiska ämnen. Vi renar också dricksvatten exempelvis för att eliminera humusämnen i vatten, förändra hårdheten i vattnet, eliminera bakterier m.m.

LÄS MER OM VATTENRENING HÄR

Har du frågor?

KONTAKTA OSS